top of page

מוכנות לכיתה א׳

ההכנה לכיתה א' מחזקת את הילדים, מקנה להם תחושת הצלחה וביטחון עם כניסתם לכיתה א'.

הקורס מיועד לילדי גן חובה העולים לכיתה א' ויקנה להם את המיומנויות והכלים הנדרשים לקראת כתה א` בשילוב משחק והנאה.

16:30 או 17:30

גילאי 5-6

יום שלישי

מטרות הקורס

חיזוק ביטחון עצמי
קשב וריכוז
למידה עצמית
שליטה באותיות

נושאי הלימוד

פיתוח המודעות הפונולוגית והמורפולוגית כבסיס לרכישת הקריאה.

מוכנות לקריאה

היבטים הקשורים לתפיסה חזותית וליכולות מוטוריות המהוות את הבסיס לרכישת הכתיבה.

מוכנות לכתיבה

פיתוח התפיסה החזותית-מרחבית, תפיסת רצף, תפיסת תבנית ותפיסת כמות.

מוכנות לחשבון

התוכנית תלווה דרך משחקים המתאימים לגיל  הילדים וחוברת עבודה.

וכמה מילים על ליאת המדריכה

ליאת  גל, מאבחנת דידקטית מוסמכת ללקויות למידה (M.A ) ומעבירה מבחני קשב-מוקסו, מורה להוראה מותאמת(מתקנת), מרצה במכללת  לוינסקי, במכללת ספיר וביחידה ללימודי חוץ, מורת שילוב, מדריכת מורים ומתלי"ת בחטיבת ביניים.

bottom of page