top of page

כלבנות מעצימה

הכלב הוא חברו הטוב ביותר של האדם. ולא סתם. יש בו תכונות טיפוליות, מעצימות ורגשיות.

היכרות מרתקת עם עולם החי קורית תוך כדי משחק.

במפגש משולבים תכנים אורייניים התפתחותיים: קוגניטיביים, רגשיים וחברתיים

ומתרחשת פעילות סנסו-מוטורית ומוטורית.

בואו לקחת חלק בחוויה מעצימה בה הילדים ילמדו מיומנויות תקשורת, רגישות לאחר, תרומה, תחושת מסוגלות, עצמאות, שליטה עצמית, היגיינה וניקיון, מוטוריקה גסה, אחריות וכמובן חיזוק הביטחון העצמי שלהם.

*פתיחת החוגים מותנית במספר מינימלי של משתתפים.

גילאי 4-5

גילאי 3-4

גילאי 3-4

17:45

17:00

16:15

יום שלישי

היתרונות של החוג

תוך כדי משחק, הכרות עם עולם הכלבים משולבים תכנים באוריינטציה התפתחותית קוגניטיבית, רגשית, חברתית, סנסו-מוטורית ומוטורית.

עצמאות
שליטה
עצמית
ויסות רגשי
מוטוריקה גסה
חישה ומגע
התמודדות עם תחרות
המתנה וסבלנות
מיומנויות חברתיות
היגיינה
וניקיון
הכרה באחר
תנועה ותנועתיות
תחושת מסוגלות
שיתוף
פעולה

תוך כדי החוג, אנחנונ קשובים לכם ההורים, לצרכים שלכם ולצרכים של הילדים כמובן, ולכן ניתן יהיה לבצע
בתיאום עם המדריך הפעלות סביב אתגרים שונים בהורות כגון: גמילה ממוצץ/חיתול  וכו'.

bottom of page